Search
Tuesday 16 January 2018
  • :
  • :
Latest Update

Category: Chuyện ngành – Chuyện nghề

Chuyện ngành – Chuyện nghề kỳ 6: Digital Marketing sẽ soán ngôi Traditional Marketing?

Digital Marketing sẽ soán ngôi Traditional Marketing? Ngày nay với sự đi lên “như diều gặp gió” của các trang...

Quảng cáo hài – Có thật sự hiệu quả?

20% TVC quảng cáo sử dụng yếu tố hài hước ( Humour Appeals) để thu hút sự chú ý. Một vài quảng cáo của Super...

Fanta với chiến dịch quảng cáo đột phá bằng Print ad “Ăn được”

FANTA lần này muốn tái tung hương vị mới “ngon hơn cả vị cam”. Tuy vậy, những lời quảng cáo này đã quá...