Search
Friday 21 July 2017
  • :
  • :
Latest Update

Liên hệ

Đội Phát thanh FTUZONE – FTUZONE Broadcast Station
Email: ftuzone@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/doiphatthanhftu

(Các bên đối tác truyền thông xin vui lòng gửi mail trực tiếp đến địa chỉ email Đội phó)

Đội trưởng: Nguyễn Thái Huyền

Điện thoại: 0 1669 654 009

Email: huyennguyenkt12@gmail.com

Đội phó: Nguyễn Cẩm Tú Mai

Điện thoại: 0122 310 3600

Email: nguyencamtumai@gmail.com

Trưởng Ban Truyền thông – Kĩ thuật: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Điện thoại: 01223 502 783

Email: nguyenthihoangoanh.2609@gmail.com

Trưởng Ban biên tập: Lê Ngọc Diệp

Điện thoại: 0908449653

Email:lengocdiep.ftu2.5077@gc

Trưởng Ban phát thanh Nguyễn Hoàng Minh Trâm

Điện thoại: 01677336104

Email: minhtram.k53.ftu2@gmail.com