MarCom Orientation Day 2017 được tổ chức bởi đội Phát thanh FTU Zone trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TpHCM.

Liên hệ với Ban tổ chức thông qua:

Facebook: https://www.facebook.com/doiphatthanhftu
Trưởng Ban tổ chức: Nguyễn Thái Huyền
Điện thoại: (+84) 1669 654 009
Email:
huyennguyen.ftuzone@gmail.com