Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :
Latest Update

Tag: , , , , , ,

Bằng cấp đẹp hay kinh nghiệm dày?

Bằng cấp đẹp hay kinh nghiệm dày? Câu hỏi vẫn luôn được đặt ra cho thế hệ trẻ cũng như các nhà tuyển...

Chia sẻ kinh nghiệm thi vòng 2 – Mảng phát thanh

Một trong những hoạt động chính của Đội phát thanh FTUZONE, cũng như chính tên gọi của Đội, chính là hoạt...

Chia sẻ kinh nghiệm thi vòng 2 – Mảng biên tập

Chúc mừng những bạn đã vượt qua vòng đơn – cánh cửa đầu tiên đến với ngôi nhà FTU Zone!! Hẳn là khi...